Budowa sali gimnastycznej w Kniewie

Fundacja wspiera finansowo budowę Sali gimnastycznej przy Szkołach Towarzystwa Salezjańskiego im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie. Bardzo ważną rolę w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka odgrywa sport. Do pełnej oferty zintegrowanego rozwoju uczniów Szkół Salezjańskich, jak i dla zwiększenia możliwości oddziaływania w środowisku, w którym żyjemy brakuje sali gimnastycznej i boiska do piłki nożnej. W lutym 2018 roku rozpoczęła się budowa Sali.

Dzięki  Opatrzności Bożej  cieszymy się etapem budowy przedstawionym na złączonych zdjęciach. Przed nami prace wewnątrz budynku takie jak tynkowanie, instalacje grzewcze, wentylacje i prace wykończeniowe. Polecamy tę inwestycję modlitwie i Waszej ofiarności, która jest świadectwem dobroci, troski  i otwartości na potrzeby młodego człowieka.

2020-01-28T08:41:09+00:00