Budowa sali gimnastycznej w Kniewie

Fundacja wspiera finansowo budowę Sali gimnastycznej przy Szkołach Towarzystwa Salezjańskiego im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie. Bardzo ważną rolę w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka odgrywa sport. Do pełnej oferty zintegrowanego rozwoju uczniów Szkół Salezjańskich, jak i dla zwiększenia możliwości oddziaływania w środowisku, w którym żyjemy brakuje sali gimnastycznej i boiska do piłki nożnej. W lutym 2018 roku rozpoczęła się budowa Sali.

2018-03-09T16:05:20+00:00